Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thông tin chung

Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 01:28 PDF. In Email
Share

1. Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng
3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.
4. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty SNC-Lavalin International (Canada)