Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Mời thầu - gói thầu B54b

Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 04:08 PDF. In Email
Share

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CSHT ƯU TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: 54 Thái Phiên - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3562677 - 0511.3562679

- Fax: 0511.3562678

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

3. Loại dự án:  Dự án nhóm A

4. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

5. Tên gói thầu đăng thông báo mời thầu: Xây dựng dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại trạm XLNT Hòa Xuân (Cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng). Ký hiệu gói thầu: B54b

6. Giá gói thầu: 11.250.084 USD tương đương 234.001.747.200 đồng.

7. Thời gian đăng thông báo mời thầu: 5, 6 và 7/3/2012

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu:

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

 

Tên gói thầu:

Gói thầu B54B - : Xây dựng dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại trạm XLNT Hòa Xuân (Cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng).

Tên dự án:

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Nguồn vốn:

Vốn Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu:

Từ 7 giờ 30 ngày 15/3/2012 đến 13 giờ 30 ngày 23/5/2012 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu:

Phòng Kế hoạch & Đấu thầu (tầng 4) - Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng - Số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu:

 

4.000.000 VND  hoặc 200 USD

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu:

Phòng Kế hoạch & Đấu thầu (tầng 4) - Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng - Số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thời điểm đóng thầu:

14 giờ 00 phút, ngày May 23, 2012

Bảo đảm dự thầu:

4.500.000.000 VNĐ (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 23/5/2012 tại Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.