Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Cơ cấu tổ chức

Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 02:11 PDF. In Email
Share

 

Tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án

Ban Lãnh đạo

 

- Ông Lê Thành Hưng: Giám đốc
- Ông Huỳnh Anh Vũ: Phó Giám đốc
- Ông Lâm Quang Hoàng: Phó giám đốc

 

Các phòng chức năng, nghiệp vụ, điều hành dự án: 

• Văn Phòng Ban Quản Lý 
- Bà Phạm Thị Giao Liên: Chánh Văn Phòng
- Bà Đinh Mỹ Đức: Phó Chánh Văn phòng

• Phòng Tài chính - Kế toán
- Bà Vương Thị Quỳnh Giao: Phụ trách phòng (Kế toán trưởng)
 

• Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

- Ông Đoàn Quốc Thanh : Trưởng phòng

- Bà Ngô Thị Cẩm Nhung : Phó Trưởng phòng

- Ông Đoàn Ngọc Tường: Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều hành dự án 1
- Bà Trần Thị Thanh Thúy: Trưởng Phòng
- Ông Lê Hoàng Việt: Phó Trưởng phòng

- Ông Trần Hữu Tùng: Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều hành dự án 2

Ông Bùi Ngọc Hưng: Phụ trách phòng
- Ông Lê Anh Đức: Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều hành dự án 3
- Ông Lê Thanh Quang: Trưởng phòng
- Ông Trần Nguyễn Công Long: Phó Trưởng phòng

 

- Ông Lê Thành Hưng: Giám đốc

- Ông Huỳnh Anh Vũ: Phó Giám đốc

- Ông Lâm Quang Hoàng: Phó giám đốc

Các bài viết khác