Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Cơ cấu tổ chức

Wednesday, 19 September 2012 02:11 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án

Lãnh đạo Ban QLDA
- Ông Huỳnh Anh Vũ: Phó Giám đốc phụ trách
- Ông Phan Phúc: Phó Giám đốc
- Ông Mai Đình Khánh: Phó Giám đốc

Các phòng chức năng , nghiệp vụ, điều hành dự án: 
• Văn Phòng Ban Quản Lý 
- Bà Phạm Thị Giao Liên: Chánh Văn Phòng
- Bà Đinh Mỹ Đức: Phó Chánh Văn phòng

• Phòng Tài chính - Kế toán
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Trưởng phòng (Kế toán trưởng)
- Bà Vương Thị Quỳnh Giao: Phó Trưởng phòng
 

• Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

- Ông Đoàn Quốc Thanh : Trưởng phòng

- Bà Ngô Thị Cẩm Nhung : Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều Hành Dự Án 1
-Bà Trần Thị Thanh Thúy : Trưởng Phòng
- Ông Lê Hoàng Việt: Phó Trưởng phòng

- Ông Trần Hữu Tùng: Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều Hành Dự Án 2

- Ông Phạm Văn Sương: Trưởng phòng
- Ông Lê Anh Đức: Phó Trưởng phòng

- Ông Đoàn Ngọc Tường: Phó Trưởng phòng

 

• Phòng Điều Hành Dự Án 3
- Ông Lê Thanh Quang: Trưởng phòng
- Ông Trần Nguyễn Công Long: Phó Trưởng phòng

- Ông Bùi Ngọc Hưng: Phó Trưởng phòng