Chủ nhật, 04 Tháng 6 2023

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu tổng quan

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 00:00 PDF. In Email
Share
Ban quản lý các dự án đầu tư cở sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường Võ An Ninh, Thành phố Đà Nẵng.
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0236.3562677  Fax: 0236.3562678
Website: http://www.piip.danang.gov.vn/

Ban quản lý dự án có nhiệm vụ giúp Chủ đầu tư trong công việc chuẩn bị và lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai dự án khi được duyệt, tổ chức nghiệm thu, quyết toán và bàn giao dự án cho đơn vị quản lý theo đúng Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.