Sunday, 04 June 2023

Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Giới thiệu tổng quan

Friday, 23 September 2011 00:00 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Ban quản lý các dự án đầu tư cở sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường Võ An Ninh, Thành phố Đà Nẵng.
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Điện thoại: 0236.3562677  Fax: 0236.3562678
Website: http://www.piip.danang.gov.vn/

Ban quản lý dự án có nhiệm vụ giúp Chủ đầu tư trong công việc chuẩn bị và lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai dự án khi được duyệt, tổ chức nghiệm thu, quyết toán và bàn giao dự án cho đơn vị quản lý theo đúng Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.