Thứ hai, 06 Tháng 12 2021

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

Tin tức - Sự kiện
Khánh thành cầu Cổ Cò

Khánh thành cầu Cổ Cò

    11:14 | 30/10/2021 Đà Nẵng: Chính thức đưa vào sử dụng công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò (Xây dựng) - Sáng 30/10, UBND thành phố Đà Nẵng chính thức...

Đường và cầu qua sông Cổ Cò - Đà Nẵng sau hơn một năm thi công

Đường và cầu qua sông Cổ Cò - Đà Nẵng sau hơn một năm thi công

Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò, thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng với tổng giá trị đầu tư hơn 180 tỷ đồng.     Công trình đường...

Hình ảnh hoạt động

MAU NHO