Thứ hai, 23 Tháng 5 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

Tin tức - Sự kiện
Cầu vượt cuối tuyến đường VDPT2 hoàn thành hợp long cầu đúng tiến độ yêu cầu trước ngày GPMN 30/4/2022

Cầu vượt cuối tuyến đường VDPT2 hoàn thành hợp long cầu đúng tiến độ yêu cầu trước ngày GPMN 30/4/2022

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu

1. Thông tin chung Dự án Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư...

Hình ảnh hoạt động

MAU NHO