Thứ hai, 28 Tháng 11 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

http://www.piip.danang.gov.vn/images/stories/quangcao/dd.jpg

Tin tức - Sự kiện
Quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh thành điểm nhấn không gian và biểu tượng đô thị

Quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh thành điểm nhấn không gian và biểu tượng đô thị

Ngày 31-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng đồ án quy hoạch...

1318 BQL-KHĐTĐăng tải thông tin Đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000 để lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử

1318 BQL-KHĐTĐăng tải thông tin Đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000 để lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử

Xem file đính kèm

Hình ảnh hoạt động

MAU NHO