Thứ bảy, 03 Tháng 12 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

http://www.piip.danang.gov.vn/images/stories/quangcao/dd.jpg

Tin tức - Sự kiện
Dự kiến khởi công dự án bến cảng Liên Chiểu giữa tháng 12/2022

Dự kiến khởi công dự án bến cảng Liên Chiểu giữa tháng 12/2022

Đà Nẵng dự kiến khởi công dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung vào ngày 14/12/2022.   Chiều 27/11, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ...

Đà Nẵng tìm được nhà thầu dự án cảng Liên Chiểu gần 3 ngàn tỉ đồng

Đà Nẵng tìm được nhà thầu dự án cảng Liên Chiểu gần 3 ngàn tỉ đồng

Ngày 28.11, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng  phê duyệt liên danh nhà thầu thi công công trình cảng Liên Chiểu - phần cơ sở  hạ tầng...

Hình ảnh hoạt động

MAU NHO