Thứ hai, 19 Tháng 11 2018

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (Sở Giao thông Vận tải) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

Tin tức - Sự kiện
Cận cảnh hầm chui 118 tỉ đồng nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương

Cận cảnh hầm chui 118 tỉ đồng nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương

ĐNO - Sau hơn 10 tháng thi công, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chính thức thông xe kỹ thuật, về đích...

Sáng sớm 1/11, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng (sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới)

Sáng sớm 1/11, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng (sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới)

  Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc BQL các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, đơn vị điều hành dự án cho hay, nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là vị...

$i) { echo '

'.JTEXT::_('CAC_BAI_VIET_KHAC').'

    '; try { while (count ($rows) > $i) { $row = $rows[$i]; $link = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->slug, $row->catid, $row->sectionid.":testset")); echo '
  • ' + $row->title + '
  • '; $i++; } } catch (Exception $e) { echo 'Caught exception: ', $e->getMessage(), "\n"; } echo "
\n"; } ?>
Hình ảnh hoạt động

MAU NHO