Thứ tư, 21 Tháng 10 2020

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

Tin tức - Sự kiện
Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn

Ngày 31-8, Văn phòng Thành ủy có Thông báo số 719-TB/TU kết luận ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng về tình hình triển khai dự án tuyến cống...

Chào mừng đại hội đại biểu lần thứ XXII TP. Đà Nẵng

Chào mừng đại hội đại biểu lần thứ XXII TP. Đà Nẵng

 

Hình ảnh hoạt động

MAU NHO